Писмен превод

 

ПРЕВОДАЧЕСКА АГЕНЦИЯ "ХубиКа" извършва всякакъв вид превод без значение на вида на документа:

1. Договори за покупко-продажба на автомобили, регистрационни талони на автомобили, митнически декларации;
2. Документи, свързани с образованието (дипломи, сертификати, академични справки, удостоверения, уверения);
3. Документи, издавани от МВР, прокуратура и следствие (удостоверения, шофьорски книжки, протоколи, разрешителни);
4. Общински документи (свидетелства, актове, удостоверения);
5. Църковни документи (удостоверение за църковно кръщение, удостоверение за църковно венчание);
7. Банкови документи (банкови референции и др. банкови документи);
8. Съдебни документи (свидетелство за съдимост, съдебни решения, нотариални актове, пълномощни);
9. Документи за трудова дейност (препис-извлечения, удостоверения, служебни бележки);
10. Други юридически документи (всякакъв вид договори, споразумения и документи, изисквани от държавни институции)

1. Учредителни актове и устави;
2. Дружествени договори, търговски договори, апостили и други документи
3. Банкови референции;
4. Счетоводни документи, фактури и др.;
5. Пълномощни и декларации;
6. Бизнес кореспонденция и всякакъв вид други бизнес документи;
7. Командировъчни заповеди;
8. Тръжна документация ;
9. Рекламни материали
10. Митнически декларации и др. митнически документи;
11. Регистрационни талони на автомобили;
12. Лицензи;
13. Сертификати за качество и произход;
14. Удостоверения за патент
15. Други фирмени документи;

1. Специализирани текстове - юридически, икономически, технически;
2. Художествени текстове - сценарии, изследвания, анализи, книги, статии и др.;
3. Техническа документация - спецификации, характеристики, ръководства и др.;
4. Търговска документация - факсове, декларации, пълномощни, декларации, удостоверения, свидетелства, общински, банкови документи др.;
5. Рекламни материали - брошури, рекламни текстове и др.;
6. Документация в образованието – дипломни, сертификати, уверения и др.;
7. Фирмена и/или лична кореспонденция без ограничения и при гарантирана конфиденциалност;

 

HubyKaExample pic

Главно меню

Преводи

Намерете ни във Фейсбук
Пишете ни!

Новини и промоции

Работа при нас

Ако сте завършили филология или езикова гимназия, притежавате валиден документ за владеене на даден език и желаете да работите съвместно с нашата агенция, свържете се с нас.

HubiKa

 

 

 

 

 

 

 

Полезни връзки